Leer/ zorg-arrangementen

 

Leer/ training centrum Talent

Ieder mens is uniek, ieder mens heeft talent. Talent kun je niet leren, dat heb je. Dit gegeven staat los van de intelligentie van iemand. Zo kan een leerling uit het bijzonder onderwijs dus evenveel of meer talent hebben op een bepaald gebied dan een leerling uit het regulier onderwijs.


Talent sneeuwt soms onder, krijgt soms geen kans, wanneer een leerling om één of andere reden veel gepest wordt op school, een ontwrichte thuissituatie ontmoet na schooltijd,of op een andere wijze steeds maar weer in een situatie belandt die negatieve prikkels oproept (prikkelzone).
Dit zijn de uitgangspunten, peilers waarop de zorg in leer/ zorgboerderij “Talent” aan het Zuiderdiep in Valthermond wordt gebouwd. Wij zijn steeds maar weer op zoek naar het talent dat in iemand aanwezig is door hem of haar tijdelijk buiten de prikkelzone te plaatsten. Dus tijdelijk in de zorgboerderij, los van de dagelijkse beslommeringen, op te nemen en dat blijkt bijzonder goed te werken.

We bieden van maandag tot vrijdag opvang aan jongeren met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen, deze jongeren zijn veelal vroegtijdige schoolverlaters.Leer/trainingscentrum Talent is een kleinschalige boerderij die zich door de week richt op jongeren die door omstandigheden niet meer naar (speciaal) onderwijs kunnen of daar niet fulltime naar toe kunnen. Het gaat hier om jongeren die gedragsproblematiek hebben, ASS, ADHD of een combinatie hiervan. Van maandag t/m vrijdag bieden wij de jongeren aangepast een vorm van onderwijs of een invulling van de dagbesteding.We maken voor ieder een passend zorgtraject.

b


We bieden op de boerderij individuele programma’s die variëren van theorie houtbewerken, Engels, eenvoudige natuur/scheikunde, tot arbeidsvaardigheden, timmeren, schilderen, koken, leren tractor rijden, lassen etc.We bieden een gestructureerd programma waarin kinderen hun uitdaging vinden. We maken gebruik van buitenactiviteiten/ de werkplaats en de natuurlijke en ruimtelijke omgeving rondom de boerderij.

Onze visie en missie is zoals eerder genoemd ‘’Wij zijn de maatschappij’’. Wij werken met dynamische zorgplannen. Wij kijken altijd naar de mogelijkheden van onze deelnemers.

We sturen bij de jongeren bijvoorbeeld aan op zelfredzaamheid. We begeleiden ze hier in door (groeps) gesprekken over o.a. zelfredzaamheid, verantwoordelijkheidsgevoel en sociale contacten.

Doordat we hun mogelijkheden (talenten) benadrukken krijgen ze meer zelfvertrouwen. Waardoor ze uiteindelijk zelfstandig (of deels) kunnen gaan wonen, een baan vinden, trekker rijbewijs halen of zelfstandig naar de boerderij kunnen fietsen.

 

Openingstijden: maandag - vrijdag van 8.45 uur tot 15.00 uur

 

Nieuwsbrieven

  De boerderij “Talent”  bestaat inmiddels 12 jaar en viert dit op 24 juni met een “zomermarkt”.
12 jaar geleden is er gestart met opvang voor de doelgroep kinderen / jongeren die speciale zorg nodig hebben.
Deze kinderen/jongeren kenmerken zich door vormen van niet begrepen gedrag, dit heeft te maken met de problematiek die te maken heeft met ADHD, PDD-NOS, autisme, hechtingsproblematiek, ODD. Door de week is er opvang bij leer-trainingcentrum “Talent”, er komen een 15 tal kinderen/jongeren die niet meer welkom zijn op school en bij “Talent” toch een vorm van educatie ontvangen. We hebben hierin vele ontwikkelingen meegemaakt in de loop der jaren. Er is een prachtige locatie ontstaan met veel ruimte, met studeerkamers, logeerkamers, een werkplaats, een “schooltje” waar kinderen/jongeren leren weer te leren, er is een prachtige speelzolder en een goede keuken waarin in het kader zelfredzaamheid getraind wordt in bakken en koken.
Twee keer per maand biedt leerzorgboerderij “Talent” weekendopvang/respijtzorg aan een groep kinderen en pubers/jongvolwassenen. Hier krijgen de kinderen/jongeren volop de mogelijkheid om te werken aan de ontwikkeling in de gebieden waar ze niet zo goed in zijn, samenwerken, creatief, sport en spel, opkomen voor jezelf, vriendschappen aangaan en onderhouden, werken aan je sociale vaardigheden, conflicthantering maar ook vooral gezellig en ontspannen.

 

Om iedereen in de gelegenheid te stellen eens een kijkje te nemen en de kinderen en de begeleiders van de boerderij te ontmoeten hebben we op:

Zaterdag 24 juni een gezellige/sfeervolle zomermarkt bij “Talent”
van 11.00 uur tot 14.00 uur, is iedereen welkom!!
Locatie ” Talent” zuiderdiep 209,  te Valthermond.
Er zijn diverse kraampjes  met zelfgemaakte producten,  ondernemers uit de regio nemen deel aan de markt.

Voor de kinderen is er ook van alles te beleven, airbrush tatoeages, een luchtkussen, grabbelton, schminken, een workshop.

Voor de inwendige mens wordt ook gezorgd, de speciale broodjes hamburger, koffie met appeltaart, de ijscoman/vrouw en natuurlijk worden er kniepertjes gebakken.
De muziek wordt verzorgd door een professioneel discjockey.
Iedereen is dus van harte welkom bij “Talent”

Groetjes Team Talent

 

 

Nieuwsbrief April/ mei 2018

Hallo allemaal,


Een nieuwsbrief over de stand van zaken bij leer trainingcentrum “Talent”, er is weer volop beweging rondom en in de boerderij, het voorjaar kenmerkt zich door veel activiteiten. Zo zijn de “boeren” en de boerenhulpen volop actief op het land en in de tuin, één van de kinderen is druk met het maaien van het gras, we hebben eieren uitgebroed in de broedmachine onder toezicht van T en Co, er zijn 5 kuikentjes geboren, bij Lieneke thuis was ook een kip aan het broeden en de kleine kuikens uit de broedmachine zijn geadopteerd door een moederkip.

 

Ook in de kas zijn al de eerste komkommers, spinazie en raapstelen geoogst. De heggen zijn gesnoeid en er wordt door D en J al weer volop gemaaid in het zwembad en op andere locaties. Ook op het land groeien de aardappels, graan en de suikerbieten naar tevredenheid van Jan en Bernier. Natuurlijk hebben we al weer veel vrije dagen en korte vakanties gehad, dit niet naar ieders tevredenheid, soms horen we van de kinderen dat ze liever naar de boerderij komen dan dat er vakantie gevierd moet worden, dat zijn voor ons de mooie geluiden, dit betekend immers dat ze met veel plezier komen.

 

Het zwembad in het dorp is weer open en de eerste zwemactiviteiten zijn geweest, met elkaar spelen, zwemmen en werken aan de conditie, feest. We hebben gratis abonnementen omdat we het groen onderhouden bij het zwembad, dit fenomeen heet samenwerken aan een leefbaar dorp en participeren in de gemeenschap. Het lunch café staat even weer in de parkeerstand, door het voorjaar en de zomer hebben de bezoekers het druk in hun tuinen en BBQ-en in de tuin.

 

C heeft zich ingewerkt, ze kent het werken in de zorg vanuit ervaring en is helemaal ingewerkt, we zijn blij met haar, ook de kinderen en de jongeren kunnen het prima met haar vinden, ze is een aanwinst voor “Talent”.

 

Het dak op het schooltje is vernieuwd, het ziet er weer strak uit en past nu prima in het geheel. We hebben een bliksem inslag gehad op de GPS antenne achter de schuur, het internet lag eruit, de elektrische deuren en luiken van de schuren kapot, de camera’s en andere beveiligingsapparatuur, een grote schadepost, gelukkig dekt de verzekering de schade.

 

Begin mei hebben we een interessante avond gehad onder leiding van J, haar afstudeeropdracht niveau 4, het thema “keukentafelgesprekken” heeft veel discussie en nieuwe inzichten gegeven aan ouders, hulpverleners en voor ons als team. Het was een zeer geslaagde avond. Jo had zich goed voorbereid, gaf een prima presentatie en zorgde er voor dat alle betrokken aan het woord kwamen. Monique en ik mochten het beoordelen als examinatoren, erkend door de opleiding.

 

Ook hebben we met alle groepen het vluchtplan geoefend, de kinderen een toetsje laten maken, verslagen gemaakt en het e.e.a. ook aan het dossier toegevoegd.
De wetten en regels van het kwaliteitssysteem zijn behoorlijk aangescherpt, zo ook bij het gebruik van medicatie.

 

24 juni organiseert “ Talent” een zomermarkt, G kwam met dit idee, geweldig!!!! Een 10 tal kramen zijn al gecontracteerd voor deze markt, de kinderen/jongeren gaan de komende weken druk aan de slag in de werkplaats om onder begeleiding van J leuke spullen te maken voor de kraam van “ Talent”.
J is druk bezig een “schoolreisje” te organiseren, net als kinderen die de reguliere scholen bezoeken vinden wij dat kinderen die “ leren “ bij Talent recht hebben op een uitje.
Rens is al op zomer reces, we wensen hem een goede zomer met Ditta.
Tot zover de update.


Groeten,
Team Talent