Leer/ zorg-arrangementen

Leer/ training centrum Talent

Ieder mens is uniek, ieder mens heeft talent. Talent kun je niet leren, dat heb je. Dit gegeven staat los van de intelligentie van iemand. Zo kan een leerling uit het bijzonder onderwijs dus evenveel of meer talent hebben op een bepaald gebied dan een leerling uit het regulier onderwijs.


Talent sneeuwt soms onder, krijgt soms geen kans, wanneer een leerling om één of andere reden veel gepest wordt op school, een ontwrichte thuissituatie ontmoet na schooltijd,of op een andere wijze steeds maar weer in een situatie belandt die negatieve prikkels oproept (prikkelzone).
Dit zijn de uitgangspunten, peilers waarop de zorg in leer/ zorgboerderij “Talent” aan het Zuiderdiep in Valthermond wordt gebouwd. Wij zijn steeds maar weer op zoek naar het talent dat in iemand aanwezig is door hem of haar tijdelijk buiten de prikkelzone te plaatsten. Dus tijdelijk in de zorgboerderij, los van de dagelijkse beslommeringen, op te nemen en dat blijkt bijzonder goed te werken.

We bieden van maandag tot vrijdag opvang aan jongeren met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen, deze jongeren zijn veelal vroegtijdige schoolverlaters.Leer/trainingscentrum Talent is een kleinschalige boerderij die zich door de week richt op jongeren die door omstandigheden niet meer naar (speciaal) onderwijs kunnen of daar niet fulltime naar toe kunnen. Het gaat hier om jongeren die gedragsproblematiek hebben, ASS, ADHD of een combinatie hiervan. Van maandag t/m vrijdag bieden wij de jongeren aangepast een vorm van onderwijs of een invulling van de dagbesteding.We maken voor ieder een passend zorgtraject.

b


We bieden op de boerderij individuele programma’s die variëren van theorie houtbewerken, Engels, eenvoudige natuur/scheikunde, tot arbeidsvaardigheden, timmeren, schilderen, koken, leren tractor rijden, lassen etc.We bieden een gestructureerd programma waarin kinderen hun uitdaging vinden. We maken gebruik van buitenactiviteiten/ de werkplaats en de natuurlijke en ruimtelijke omgeving rondom de boerderij.

Onze visie en missie is zoals eerder genoemd ‘’Wij zijn de maatschappij’’. Wij werken met dynamische zorgplannen. Wij kijken altijd naar de mogelijkheden van onze deelnemers.

We sturen bij de jongeren bijvoorbeeld aan op zelfredzaamheid. We begeleiden ze hier in door (groeps) gesprekken over o.a. zelfredzaamheid, verantwoordelijkheidsgevoel en sociale contacten.

Doordat we hun mogelijkheden (talenten) benadrukken krijgen ze meer zelfvertrouwen. Waardoor ze uiteindelijk zelfstandig (of deels) kunnen gaan wonen, een baan vinden, trekker rijbewijs halen of zelfstandig naar de boerderij kunnen fietsen.

 

Openingstijden: maandag - vrijdag van 8.45 uur tot 15.00 uur

*******************************************************************